Tag: สนามบินฮีทโธรว์ (ลอนดอน)

1 Posts

thumbnail
สนามบินฮีทโธรว์ (ลอนดอน)
สนามบินฮีทโธรว์ เป็นสนามบินใหญ่ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคลอนดอน, เป็นจุดกลางการบินที่สำคัญที่บริการนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ. ในบทความนี้, เราจะสำรวจรายละเอียดของสนามบินฮีทโธรว์, รวมถึงสิ่งที่ทำให้มันเป็นสนามบินที่น่าสนใจและยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศที่สำคัญในเมืองลอนดอน